441-323 Performance Appraisal 2/2564


ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-323 Performance Appraisal 2/2564

รหัสวิชา
65954

รหัสวิชาของสถานศึกษา
441-323

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและหลักในการวัดและประเมินทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน การสร้างแบบวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดเกณฑ์เพื่อพิจารณาความดีความชอบสำหรับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้าย และการจัดการผลการปฏิบัติงาน


฿299.00 -53.18%
฿350.00 -73.67%
฿690.00 -47.97%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)