การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ 2/64


ผู้สอน
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ 2/64

รหัสวิชา
65956

รหัสวิชาของสถานศึกษา
2108209

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books