homeทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่
person
ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่

ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6599

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บรรยาย และร่วมเสวนา เรื่อง ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดสวนดอก เชียงใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)