homeทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่
personperson_add
ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่

ผู้สอน
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6599

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บรรยาย และร่วมเสวนา เรื่อง ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดสวนดอก เชียงใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)