เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เชียงใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บรรยาย และร่วมเสวนา เรื่อง ทิศทางสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดสวนดอก เชียงใหม่