home นักเรียนชั้น ม.5
person
นักเรียนชั้น ม.5

ผู้สอน
Miss uthaiwan phansuwan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้น ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
66

สถานศึกษา
มัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

วิชานี้เป็นการฝึกการใช้การเีรียนการสอนระบบออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)