ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 503

คำอธิบายชั้นเรียน

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ