วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001


ผู้สอน
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001

รหัสวิชา
66028

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บช3005350

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี


฿509.00 -54.62%
฿1,990.00 -56.83%
฿360.00 -81.25%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)