วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001


Teacher
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
Current sign in at 5 months ago

Title
วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001

Class ID
66028

Standard Class Code
บช3005350

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Description

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books