วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001


Pengajar
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
Waktu masuk saat ini pada 5 bulan ago

Keterangan
วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001

Nomor Identifikasi Kelas
66028

Kode Kelas
บช3005350

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Keterangan

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books