วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001


ผู้สอน
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิธีวิจัยทางการบัญชี632828001

รหัสวิชา
66028

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บช3005350

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books