วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้สอน

รติวัฒน์ ปารีศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6603

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการสอน น.ศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.