ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ระบบพิเศษ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6607

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ระบบพิเศษ)