home30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ระบบพิเศษ)
person
30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ระบบพิเศษ)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ระบบพิเศษ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6607

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

30103116 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ระบบพิเศษ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)