homeอนุบาล
personperson_add
อนุบาล

ผู้สอน
person
นางสาว ดาริณา ชำนาญเรือ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อนุบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6610

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ครบทั้ง สี่ด้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)