homeชั้นอนุบาล 3
personperson_add
ชั้นอนุบาล 3

ผู้สอน
นางสาว รอสีดา สูนสละ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นอนุบาล 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6611

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้เรื่องผีเสื้อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)