homeชั้น อนุบาลลูกไก่
personperson_add
ชั้น อนุบาลลูกไก่

ผู้สอน
นางสาว ปวีณา เทพรักษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น อนุบาลลูกไก่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6613

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง ผลไม้น่ากิน กับ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)