ชั้น อนุบาลลูกไก่
ผู้สอน

นางสาว ปวีณา เทพรักษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น อนุบาลลูกไก่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6613

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่อง ผลไม้น่ากิน กับ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.