ชั้นอนุบาล 3
ผู้สอน

นางสาว พิไลพร เจริญสุขสมบูรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นอนุบาล 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6617

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการในชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.