ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 505

คำอธิบายชั้นเรียน

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ