homeประวัติศาสตร์
personperson_add
ประวัติศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว วรรณา ไชยศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6625

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ประวติศาสตร์ คืออะไร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)