homeวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2556
person
วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
นางสาว รัชนี กลอนสม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6629

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วันหลังจะมาเพิ่มนะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)