การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือในการบริการระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย โดยใช้ตัวอย่างจาก SNMP (Simple Network Management Protocol) และ Remote Monitoring การปรับแต่งและบริหารชื่อ การบริหารความผิดพลาดและประสิทธิภาพความปลอดภัย การบริหารบัญชีผู้ใช้งาน และการบริการเครือข่ายผ่านเว็บ