homeวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่สาม
personperson_add
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่สาม

ผู้สอน
นางสาว ยุพดี คงเพชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่สาม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6634

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รวมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ทั้งหมด ๘ กลุ่มสาระ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)