ความงดงาม S01 (2/64 เสาร์ 8.30น.)


Pengajar
ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
Waktu masuk saat ini pada 5 hari ago

Keterangan
ความงดงาม S01 (2/64 เสาร์ 8.30น.)

Nomor Identifikasi Kelas
66487

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Keterangan

สำหรับนักศึกษาฯ วิชาความงดงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books