homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้สอน
เด็กหญิง อรอนงค์ มงคลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6654

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ม.3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)