Android Mobile Application Development

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่องจากได้รับเชิญไปสอนในวิชาการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android จัดขึ้นที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประมาณเดือนมิถุนายน 2556 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เนื่องจากไหนๆ ก็จะไปสอนแล้วก็เลยเปิดคอร์สออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนให้ได้เรียนกัน เนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสไปสอนข้างนอกบ่อยนัก ก็เลยถือโอกาสเปิดห้องเรียนใน Class Start ซึ่งจะเป็นห้องเรียน Online "ศึกษาด้วยตนเอง" จากเอกสารและวิดีโอออนไลน์ (ถ้าขยันพอ) ที่มีให้ สำหรับผู้ที่สนใจอ่าน รายละเอียด Course Outline  กันก่อนได้ครับ