Android Mobile Application Development


ผู้สอน
นาย อนุชิต ชโลธร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Android Mobile Application Development

Class ID
6657

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายวิชา

เนื่องจากได้รับเชิญไปสอนในวิชาการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android จัดขึ้นที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประมาณเดือนมิถุนายน 2556 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เนื่องจากไหนๆ ก็จะไปสอนแล้วก็เลยเปิดคอร์สออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนให้ได้เรียนกัน เนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสไปสอนข้างนอกบ่อยนัก ก็เลยถือโอกาสเปิดห้องเรียนใน Class Start ซึ่งจะเป็นห้องเรียน Online "ศึกษาด้วยตนเอง" จากเอกสารและวิดีโอออนไลน์ (ถ้าขยันพอ) ที่มีให้ สำหรับผู้ที่สนใจอ่าน รายละเอียด Course Outline  กันก่อนได้ครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)