homeAndroid Mobile Application Development
personperson_add
Android Mobile Application Development

ผู้สอน
นาย อนุชิต ชโลธร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Android Mobile Application Development

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6657

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่องจากได้รับเชิญไปสอนในวิชาการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android จัดขึ้นที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประมาณเดือนมิถุนายน 2556 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เนื่องจากไหนๆ ก็จะไปสอนแล้วก็เลยเปิดคอร์สออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนให้ได้เรียนกัน เนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสไปสอนข้างนอกบ่อยนัก ก็เลยถือโอกาสเปิดห้องเรียนใน Class Start ซึ่งจะเป็นห้องเรียน Online "ศึกษาด้วยตนเอง" จากเอกสารและวิดีโอออนไลน์ (ถ้าขยันพอ) ที่มีให้ สำหรับผู้ที่สนใจอ่าน รายละเอียด Course Outline  กันก่อนได้ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)