ปีการศึกษา 1/2565 ว30193 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6,7, 6/6, 6/1, 6/12, 6/4, 6/3 (ศุกร์-จันทร์-อังคาร)


ผู้สอน
6209 สุเทพ เทียมคลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปีการศึกษา 1/2565 ว30193 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6,7, 6/6, 6/1, 6/12, 6/4, 6/3 (ศุกร์-จันทร์-อังคาร)

รหัสวิชา
66570

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

           ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)