เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

C# Programming Basic

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วหากเราต้องการจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราก็ควรจะรู้เสียก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่า ภาษาโปรแกรม (Programming Language) นั้นทำงานอย่างไรมีเหตุผลสำคัญอย่างน้อยสองประการที่ทำให้ การศึกษาการทำงานของภาษาคอมพิ วเตอร์ ในฐานะตัวแปลภาษา(Language Translator) เป็นสิ่งสำคัญ