homeโปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง
personperson_add
โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6665

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมคลังสินค้าคงคลังการตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครองตลาด ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้านควบคุมสินค้า 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)