ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6666

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

การโปรแกรมขั้นพื้นฐาน