homeเทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
personperson_add
เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการสอนการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6666

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การโปรแกรมขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)