กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law
ผู้สอน

ดร. ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6668

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

คำอธิบายชั้นเรียน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Law : สิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค่ะ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.