homeวิชาการจัดการสมัยใหม่
person
วิชาการจัดการสมัยใหม่

ผู้สอน
person
นางสาว วรากร อินทารา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการจัดการสมัยใหม่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6680

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการจัดการ

คำอธิบายวิชา

สาขาวิชาการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)