ปวช.2 สาขางานการบัญชี
ผู้สอน

นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปวช.2 สาขางานการบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6681

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.2/1 บัญชี (การบัญชีสินค้า)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.