homeปวช.2 สาขางานการบัญชี
person
ปวช.2 สาขางานการบัญชี

ผู้สอน
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2 สาขางานการบัญชี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6681

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปวช.2/1 บัญชี (การบัญชีสินค้า)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)