homeสัมมนากฎหมายแพ่ง(MSU)
personperson_add
สัมมนากฎหมายแพ่ง(MSU)

ผู้สอน
ปฏิเวทย์ ยาวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนากฎหมายแพ่ง(MSU)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6683

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแพ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)