homeม.2 เพิ่มเติม
person
ม.2 เพิ่มเติม

ผู้สอน
สุนิตา คงทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 เพิ่มเติม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6685

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 นักเรียนชั้น ม.2 ที่เรียนเพิ่มเติมวิชาตารางการทำงานเบื้องต้น(Excel)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)