การจัดการโซ่อุปทาน
ผู้สอน

ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการโซ่อุปทาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6686

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะ ความหมาย โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์ และอุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน การขนส่ง การออกแบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน การประสานงานในโ่ซ่อุปทาน และกรณีศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.