ผู้สอน
นาย พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทดสอบ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6690

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


คำอธิบายชั้นเรียน

ลองใช้งานครับ