เคมีระดับม.5


ผู้สอน
นางสาว รุจิดา สุขใส
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีระดับม.5

รหัสวิชา
67

สถานศึกษา
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

คำอธิบายวิชา

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาเคมีเกี่ยวกับ

1.  ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stochiometry)

2.  ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (Solod Liquid and gas)

3.  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Rate of chemical reaction)

4.  สมดุลเคมี (Chemical equilibrium)

5.  สารละลายกรดเบส (Acid - base solution)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books