การบริหารศูนย์ข้อมูล
ผู้สอน

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารศูนย์ข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6700

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การบริหารศูนย์ข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.