การส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอนของหัวหน้าสายชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


Teacher
นาง ซาเราะห์ วัฒนะ
Current sign in at 3 days ago

Title
การส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอนของหัวหน้าสายชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Class ID
67007

School

Description

การส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอนของหัวหน้าสายชั้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)