homeช่างถ่ายภาพ ม6/12
person
ช่างถ่ายภาพ ม6/12

ผู้สอน
นาย ธานี คล่องแคล่ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ช่างถ่ายภาพ ม6/12

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6702

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ช่างถ่ายภาพ ม6/12


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)