homeไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
personperson_add
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว พัชราภรณ์ จีนขาวขำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6703

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้เด็กๆและนศ.ที่ต้องการปูความรู้พื้นฐานในวิชานี้ก่อนที่จะเรียนรู้วิชานี้แบบเจาะลึกในวิชาอื่นๆที่จะเรียนต่อในอนาคต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)