ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้เด็กๆและนศ.ที่ต้องการปูความรู้พื้นฐานในวิชานี้ก่อนที่จะเรียนรู้วิชานี้แบบเจาะลึกในวิชาอื่นๆที่จะเรียนต่อในอนาคต