homeElectrical Comp Aided Design By Protel99SE
personperson_add
Electrical Comp Aided Design By Protel99SE

ผู้สอน
นางสาว พัชราภรณ์ จีนขาวขำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Electrical Comp Aided Design By Protel99SE

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6704

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Electrical Comp Aided Design By Protel99SE

เป็นวิชาที่จะสอนการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย โปรแกรม Protel99SE


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)