homeElectrical Comp Aided Design By Protel99SE
person
Electrical Comp Aided Design By Protel99SE

ผู้สอน
นางสาว พัชราภรณ์ จีนขาวขำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Electrical Comp Aided Design By Protel99SE

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6704

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Electrical Comp Aided Design By Protel99SE

เป็นวิชาที่จะสอนการออกแบบลายวงจรพิมพ์ด้วย โปรแกรม Protel99SE


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)