ผู้สอน
นาย ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บ้านโปรแกรมเมอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6708

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโปรแกรมเมอร์


คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดทำการเรียน การสอนการพัฒนาระบบICT ด้วยการเขียนComputer Programming.ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น PHP,C#,Vb.Net,Java  ทั้ง Web ApplicationและClient Application(Windows)