บ้านโปรแกรมเมอร์

ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ

โรงเรียนบ้านโปรแกรมเมอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดทำการเรียน การสอนการพัฒนาระบบICT ด้วยการเขียนComputer Programming.ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น PHP,C#,Vb.Net,Java  ทั้ง Web ApplicationและClient Application(Windows)