ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)


ผู้สอน
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

รหัสวิชา
67092

รหัสวิชาของสถานศึกษา
0400110

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คำอธิบายวิชา

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอ การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อ การเข้าถึง เข้าใจ การสื่อสาร แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกฎหมายดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)