ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)


Teacher
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Current sign in at 2 days ago

Title
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

Class ID
67092

Standard Class Code
0400110

School
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Description

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอ การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อ การเข้าถึง เข้าใจ การสื่อสาร แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกฎหมายดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)