ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)


Pengajar
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

Nomor Identifikasi Kelas
67092

Kode Kelas
0400110

Sekolah
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Keterangan

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอ การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อ การเข้าถึง เข้าใจ การสื่อสาร แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และกฎหมายดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)