มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ (Multimedia and Applied in Business)


Pengajar
นางสาว ทิพวรรณ มีพึ่ง
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ (Multimedia and Applied in Business)

Nomor Identifikasi Kelas
67093

Kode Kelas
0405328

Sekolah
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Keterangan

ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบ การพัฒนา สื่อมัลติมีเดีย การนำไปประยุกต์ใช้กับงานทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)