homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.. ประยงค์ ธรรมมะธะโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
671

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

       ชั้นเรียนนี้ สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการศึกษาบทเรียนล่วงหน้า ส่งใบงาน ปรึกษาหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ  และส่งเสริมนักเรียนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเองให้โดดเด่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)