เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

       ชั้นเรียนนี้ สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการศึกษาบทเรียนล่วงหน้า ส่งใบงาน ปรึกษาหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ  และส่งเสริมนักเรียนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเองให้โดดเด่น