ม.2/4 ประวัติศาสตร์ เทอม 1 ปี 65


Pengajar
นางสาว วรินศรา คงเทพ
Waktu masuk saat ini pada 12 hari ago

Keterangan
ม.2/4 ประวัติศาสตร์ เทอม 1 ปี 65

Nomor Identifikasi Kelas
67107

Kode Kelas
41688

Sekolah
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

Keterangan

/


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)