home434-422 Independent Studies (Development Economics)
person
434-422 Independent Studies (Development Economics)

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ อาหวัง ล่านุ้ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
434-422 Independent Studies (Development Economics)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6711

สถานศึกษา
HUSO-PSU, Pattani, Thailand.

คำอธิบายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)