วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่  classstart,,,,^^