homeBasic_Technology M.5_Piya
personperson_add
Basic_Technology M.5_Piya

ผู้สอน
จีรณินท์ ไชยคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Basic_Technology M.5_Piya

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6713

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)